Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


free counters
О нама

О НАМА

АУДИТИНГ д.о.о., је основано у марту 2003. године. АУДИТИНГ је прва ревизорска кућа која је основана у Републици Србији ван подручја Војводине и Београда. Захваљујући поверењу наших клијената почетком 2013. године обележавамо 10 година постојања и  рада.

АУДИТИНГ д.о.о. обавља своју делатност на основу Решења Министарства финансија Републике Србије број 023-02-00117/2008-16.  Власник је Марина Гавриловић са уделом у власништву од 100%.

У вршењу послова ревизије, наша је пракса да континуирано током трајања уговора, пратимо пословање клијената, заједно са сарадницима клијената и изграђујемо сарадњу пуну међусобног поверења и уважавања, што утиче на побољшање квалитета информација које су садржане у финансијским извештајима који су предмет ревизије.

Наш циљ је да професионалним обављањем ревизије поштујући законску и професионалну регулативу, удовољимо потребама наших клијената и да  извештавањем о извршеној ревизији, обезбедимо висок степен поверења свих заинтересованих пословних партнера и других корисника  информација које су  садржане у испитаним финансијским извештајима, које  као такве чине поуздану  основу  за доношење одлука.


Постављени циљ остварујемо: 

  • поседовањем великог професионалног искуства у раду са клијентима различитих врста делатности, обима пословања, организационог облика и власничке структуре,
  • нашим принципом рада, који обезбеђује ефикасно, ефективно и економично обављање послова ревизије уз оптималан однос трошкова и квалитета обављеног посла,
  • поштовањем законске и професионалне регулативе која се примењује на област ревизије,
  • индивидуалним приступом у пружању услуга сваком клијенту,
  • сталном комуникацијом ревизора и рачуновођа по принципу ми код вас и ви код нас, телефонска и интернет комуникација,
  • превентивним деловањем, раним прегледом и одговарајућим анализама битних питања која карактеришу пословање клијента,
  • спровођењем одговарајуће припреме пред крај пословне године. Сходно обострано верификованом плану ревизије, током октобра, новембра и децембра вршимо одговарајуће прегледе код клијента, разматрамо битна питања, дајемо препоруке, разматрамо одређене рачуноводствене апликације,
  • континуираним праћењем пословања клијента током трајања уговора,
  • доприносом у унапређењу клијентових интерних рачуноводствено-контролних поступака.