Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


free counters
Кадрови

Кадрови

Стручни кадар са којим располажемо и који ангажујемо на пословима ревизије поседује проверено практично искуство у раду на пословима  великог броја обављених ревизија. Ревизорски тим се формира, према обиму и сложености посла, за сваког клијента.

 

Ко руководи  нашим  ревизорским  тимом?

Руководилац ревизорског тима је др Марина (Петронијевић) Гавриловић, овлашћени лиценцирани ревизор, члан Коморе овлашћених ревизора. Пословима ревизије бави се од 1999. године. Завршила је Економску школу, Економски факултет, магистарске студије из области екстерне ревизије финансијских извештаја и докторске студије из области интерне ревизије. Аутор је више објављених радова из области ревизије, у стручним часописима и на симпозијумима  струкових организација. Поседује велико практично искуство, стечено двадесетогодишњим радом у великим производним предузећима различитих врста делатности на готово свим оперативним пословима из области рачуноводства и финансија, као и на пословима  руководиоца  рачуноводства  и финансијског директора.